Αιθουσα Επαναστατικής περιόδου

Συλλογή από πιστόλες, σπάθες, παλάσκες, ασημένια μαχαίρια, λιθογραφίες, πίνακες, φορεσιές του 19ου αιώνα, φιλελληνικά κεραμικά Γαλλίας.

Εκθέματα

Φορεσιά τύπου Αμαλίας, 19ος αι.
Φορεσιά τύπου Αμαλίας, 19ος αι.
Ηπειρώτης αστός 19ου αι.
Ηπειρώτης αστός 19ου αι.
Αρχοντική φορεσιά Δυτικής Βαλκανικής 18ου–19ου αι.
Γαλλικό φιλελληνικό ρολόι 19ου αι.
Καλαμάρι , 19ος αι
Καλαμάρι, 19ος αι
Ασημένια επίχρυση πιστόλα, Ήπειρος, 19ος αι.
Ασημένια επίχρυση πιστόλα, Ήπειρος, 19ος αι.
Ασημένια πιστόλα (ρόκα), Ήπειρος, 19ος αι.
Ασημένια πιστόλα (ρόκα), Ήπειρος, 19ος αι.
Ασημένια πιστόλα, Ήπειρος, 19ος αι.
Ασημένια πιστόλα, Ήπειρος, 19ος αι.
Ευρωπαϊκό ζεύγος πιστολιών για τους περιηγητές, 19ος αι.
Ευρωπαϊκό ζεύγος πιστολιών για τους περιηγητές, 19ος αι.
Ζεύγος πιστολιών για την Ανατολική αγορά, Γαλλία, 19ος αι.
Μήτρα για βόλια, 19ος αι.
Ζεύγος ασημένιων πιστολιών μέσα στη θήκη τους, 19ος αι.
Ασημένιο διπλό μαχαίρι ταξιδίου, Ήπειρος, 19ος αι.
Ασημένιο διπλό μαχαίρι ταξιδίου, Ήπειρος, 19ος αι..
Ασημένιες επίχρυσες μπαλάσκες, Ήπειρος, 19ος αι
Κανάτι Πέζαρο Ιταλίας
Κανάτι Πέζαρο Ιταλίας
Το ασημένιο ξιφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη, στη λάμα του οποίου αναγράφονται το όνομά του και η ημερομηνία 1813.
Το ασημένιο ξιφίδιο του εθνικού ευεργέτη Απόστολου Αρσάκη, στη λάμα του οποίου αναγράφονται το όνομά του και η ημερομηνία 1813.
Μουσείο Αλη Πασά