Χειμερινός Οντάς

Τυπικό γιαννιώτικο δωμάτιο (καθιστικό) της Οθωμανικής περιόδου. Διαθέτει μπάσια, τζάκι και δύο ομοιώματα του Αλή Πασά και της Κυρα-Βασιλικής, ντυμένα με ενδυμασίες της εποχής.
Μουσείο Αλη Πασά