Χειμερινός Οντάς

Τυπικό Γιαννιώτικο δωμάτιο (καθιστικό) της Οθωμανικής Περιόδου. Διαθέτει μπάσια , τζάκι και 2 ομοιώματα (Αλη Πασάς και κυρα Βασιλική) ντυμένα με ενδυμασίες της εποχής.

Τουρκική πιστόλα 18ου Αιώνα

Η λαβή είναι μαχαίρι που στη λάμα του φέρει με αραβικά χρυσά γράμματα λογότυπο απο το κοράνι: “Κανείς δεν είναι πιο ήρωας απο τον Αλη και κανένα ξίφος πιο κοφτερό απο το ζουλρίκαρ"