Παραδοσιακες Ηπειρώτικες Φορεσιές

Αυθεντικές παραδοσιακές φορεσιές από το Μέτσοβο, το Ζαγόρι, την Κόνιτσα, το Συρράκο, το Πωγώνι, την πόλη των Ιωαννίνων, κ.ά. Συλλογή κεραμικών Ιζνίκ (Νίκαια, 17ος αιώνας), Πέζαρο Ιταλίας (18ος αιώνας), Απουλίας (Πούλια, 19ος αιώνας), Τσανάκκαλε (τέλη 19ου–αρχές 20ου αιώνα).
Παραδοσιακες Ηπειρώτικες Φορεσιές
Σαρακατσάνα, τέλη 19ου–αρχές 20ου αι.
Σαρακατσάνα, τέλη 19ου–αρχές 20ου αι.
Φορεσιά γάμου, Κόνιτσα, 20ος αι.
Φορεσιά γάμου, Κόνιτσα, 20ος αι.
Χωρικός Ηπείρου του 20ου αι.
Χωρικός Ηπείρου του 20ου αι.
Αστική φορεσιά Ιωαννίνων του 19ου αι.
Αστική φορεσιά Ιωαννίνων του 19ου αι.
Χρυσοκέντητο πιρπιρί Ιωαννίνων του 19ου αι.
Χρυσοκέντητο πιρπιρί Ιωαννίνων του 19ου αι.
Γιαννιώτικο πιρπιρί Ιωαννίνων του 19ου αι.
Γιαννιώτικο πιρπιρί Ιωαννίνων του 19ου αι.
Κεραμικά Πέζαρο Ιταλίας 18ος αι.
Κεραμικά Πέζαρο Ιταλίας 18ος αι.
Κεραμικά Απουλίας (Πούλια Ιταλίας), 19ος αι.
Κεραμικά Απουλίας (Πούλια Ιταλίας), 19ος αι.
Λάμπα πετρελαίου, Τσανάκκαλε, 20ος αι.
Λάμπα πετρελαίου, Τσανάκκαλε, 20ος αι.
Σιγκούνι Ζαγορίου, 20ος αι.
Σιγκούνι Ζαγορίου, 20ος αι.
Πιάτα Ιζνίκ (Νίκαιας), 17ος αι.
Μουσείο Αλη Πασά